Usługi wsparcia technicznego

  • Analizujemy incydenty napotkane przez pracowników klienta, by ustalić, czy mamy do czynienia z problemem jednorazowym, czy też trwałym, wymagającym szerszej analizy i być może stworzenia poprawek do oprogramowania.
  • Analizujemy problemy powtarzalne i replikujemy je na naszych systemach testowych, by możliwie szybko stworzyć właściwe i trwałe rozwiązanie problemu. Zanim dostarczymy przetestowane poprawki, udzielamy klientom porad i sugestii na temat tymczasowego obejścia problemów.
  • Na bieżąco eliminujemy zagrożenia wynikające z wykrytych problemów bezpieczeństwa. Jeśli rozwiązanie problemu wymaga uczestnictwa dostawcy technologii (Microsoft), wspólnie z nim uzgadniamy najlepszą strategię tymczasowego zabezpieczenia interesu klienta.
  • Na bieżąco usuwamy problemy konfiguracyjne i wprowadzamy tymczasowe zmiany związane z nagłą zmianą okoliczności lub przepisów prawa.
  • W ramach uzgodnionych w umowie limitów dostarczamy analitykom i administratorom klienta dodatkowe konsultacje techniczne. Dotyczy to w szczególności pomocy w planowaniu migracji środowisk, usuwaniu awarii w warstwie systemowej lub pośredniej, czy też wyboru najlepszego sposobu postępowania w niestandardowych sytuacjach.
  • Zapewniamy także usługi konsultacyjne dotyczące możliwości rozbudowy funkcjonalnej lub modyfikacji architektury aplikacji. Dzięki nim, klienci mogą bez ryzyka podejmować decyzje biznesowe i technologiczne.

W przypadku usług wsparcia 24/7 systemy działające u klienta podlegają stałemu monitorowaniu przez Zespół Monitorowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpocząć diagnozowanie problemu wcześnie, często zanim jeszcze otrzymamy formalne zgłoszenie.

24/7 wsparcie online

Zapewniamy klientom usługi wsparcia technicznego naszych rozwiązań w trybie standardowym albo 24/7. Dostarczamy usługi wsparcia technicznego dla wszystkich wdrożonych przez nas rozwiązań. Reagujemy zgodnie z warunkami podpisanych umów. Standardowe warunki obejmują reakcję w ciągu 4 godzin od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do godziny 17.00. W ramach odrębnych umów wsparcie techniczne zapewniamy w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z maksymalnym czasem reakcji również na poziomie 4 godzin.